woensdag, 12 maart 2014 10:08

Werkwoonkavels

Gemeente Beesel en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen BV (LHB) hebben besloten om samen 12 werkwoonkavels te realiseren binnen inbreidingsplan Molenveld-Zuid. Wethouder Jan Smolenaars van gemeente Beesel en directeur LHB Rob van Midden hebben op 5 juni 2013 een realisatieovereenkomst ondertekend.

Met de realisatie van de werkwoonkavels komen gemeente Beesel en LHB samen tegemoet aan de vraag naar een unieke combinatie van bedrijfsruimte en bedrijfswoningen in de gemeente Beesel.

 

Herstructurering van een oud bedrijventerrein
De werkwoonkavels zijn onderdeel van het project herstructurering bedrijventerrein Molenveld-Zuid.  In 2012 hebben gemeente Beesel en LHB samen een Masterplan opgeleverd voor dit sterk verouderde terrein, dat gelegen is nabij het centrum van Reuver / Offenbeek, waar de gres- en kleiwaren fabrieken jarenlang het beeld bepaalden. Inmiddels heeft gemeente Beesel deze gronden aangekocht en een start gemaakt met de sloop en sanering van dit terrein. Enkele karakteristieke gebouwen zullen wellicht als industrieel erfgoed behouden kunnen blijven, de overige locaties worden bouw en woonrijp gemaakt onder andere voor de 12 werkwooneenheden.

Een uniek concept
Uit het Masterplan bleek dat door de specifieke ligging van dit terrein een werkwoonzone zeer geschikt is op deze locatie en past bij de overige planonderdelen (woningen en park). De 12 werkwooneenheden worden gerealiseerd naar een uniek concept waarin het werkgedeelte vast zit aan het woongedeelte, zodat één werkwooneenheid tevens één bouweenheid betreft. Elke unit kan dusdanig aangepast worden dat de werkwooneenheid geschikt is voor verschillende eindgebruikers. Het geheel zal toch uniformiteit uitstralen.

 

Hieronder ziet u een impressie hoe de werkwoonzone er uit gaat zien.

Een gezamenlijke investering
In de realisatieovereenkomst is vastgelegd hoe gemeente Beesel en LHB deze 12 werkwoonkavels gaan ontwikkelen en op welke wijze partijen risicodragend investeren in dit project. Gemeente Beesel door het inbrengen van de kavels in bouwrijpe staat, LHB door het beschikbaar stellen van een investeringskapitaal van € 481.000,-.  Daarnaast verleent Provincie Limburg op verzoek van LHB nog een subsidie van € 200.000,- voor de ontwikkeling van de werkwoonzone.

Gemeente Beesel is inmiddels gestart met het opstellen van een bestemmingplan waarin de realisatie van de werkwoonkavels is opgenomen. De sloop van de eerste opstallen is ook gestart. De verwachting is dat in 2014 de eerste bouwrijpe werkwoonkavels worden opgeleverd.

Contact

  Molenweg 2

 5953 JR Reuver

 info@szoreuver.nl

 www.szoreuver.nl

Wie zijn wij?

SZO Reuver

OVER ONS