donderdag, 12 februari 2015 15:23

Bestuur SZO Reuver steunt het initiatief van leden die werknemers in dienst willen nemen die thans een beroep doen op de Wet Sociale Werkvoorziening.

Beeselse fractie VLP neemt gemeenteraden Venlo en Bergen aan de arm voor koerswijziging WAA

Geschreven door: Gé Derks 11 februari 2015

PERSBERICHT MAANDAG 9 FEBRUARI 2015

Miljoenentekorten WAA moeten omlaag

 

De gemeenten Beesel, Venlo en Bergen moeten niet langer accepteren dat ze de komende jaren  moeten opdraaien voor een miljoenentekort van het werkvoorziening bedrijf WAA.

De Beeselse fractie VLP heeft het voortouw genomen om de raden van die drie gemeenten te bewegen de Raad van Commissarissen van de WAA opdracht te geven tot een heroverweging van de WAA. Die nieuwe aanpak moet er toe leiden dat het jaarlijks tekort van 3,5 miljoen euro aanzienlijk wordt teruggebracht en op termijn zelfs helemaal wordt weggewerkt.

Raadslid Gé Derks van de VLP heeft het bijzondere initiatief genomen, om de gemeenteraden van Beesel, Bergen en Venlo op één lijn te krijgen als het gaat om de toekomst van de WAA, die voor zo’n duizend mensen met een beperking voor aangepast werk zorgt. Hetzij door detacheringen, hetzij door werk in enkele bedrijven die de WAA zelf heeft opgezet. De overige fracties van de Raad in Beesel hebben meegewerkt aan de verdere uitwerking van dit initiatief.

De drie gemeenteraden zijn vorige week voor de eerste keer bij elkaar gekomen voor een discussiebijeenkomst over de toekomst van de WAA.

 

Volgens Derks ligt de sleutel voor het terugdringen van de tekorten vooral bij het bedrijfsleven in de regio. ,,In Beesel is er al volop overleg met ondernemers om mensen in dienst te nemen die nu nog een beroep op de  Wet Sociale Werkvoorziening doen. Die bereidheid is er bij ondernemers. We moeten als drie gemeenten samen met de WAA de boer op om dat op brede schaal gestalte te geven.”

De Participatiewet die met ingang van 1 januari van dit jaar van kracht is geworden, betekent dat de instroom van nieuwe mensen met een beperking bij de werkvoorziening bedrijven stopt. Dat betekent dat de bedrijfsvoering bij de WAA financieel alsmaar problematischer wordt. Vooral ook doordat de subsidiestromen van het Rijk snel verminderen.

Voor mensen met een beperking die alleen beschut werk kunnen doen, varen de drie gemeenten een verschillende koers. Venlo wil die aan de slag helpen in het Huis van de Wijk. Beesel en Bergen denken aan een andere aanpak. Die gemeenten willen de mensen bijvoorbeeld inzetten bij klussen in buurten en wijken.

Die verschillende koersen hebben bij de gemeenteraad van Beesel nadrukkelijk de vraag opgeworpen of het nog wel raadzaam is dat de drie gemeenten de gemeenschappelijke regeling voor de WAA blijven continueren. Die regeling betekent immers dat ze ook samen voor de tekorten moeten blijven opdraaien. Venlo moet 2,8 miljoen van het tekort ophoesten. Beesel en Bergen zijn elk voor 350.000 euro aan snee.

 

,,Uiteraard blijft het onze taak om op te komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Maar het gaat om zo’n enorme bedragen die we moeten bijpassen voor de WAA dat het gerechtvaardigd is om nu eens goed te kijken of het anders kan. Met die miljoenen die we nu min of meer automatisch ophoesten, kunnen de drie gemeenten mooie andere dingen doen voor de mensen.”, aldus Derks.

Derks heeft, mede namens de fracties van het CDA, PvdA en de Beeselse Lijst, inmiddels de uitnodiging klaar liggen om de gemeenteraden van Venlo en Bergen voor een vervolgbijeenkomst uit te nodigen.

Contact

  Molenweg 2

 5953 JR Reuver

 info@szoreuver.nl

 www.szoreuver.nl

Wie zijn wij?

SZO Reuver

OVER ONS