dinsdag, 23 mei 2017 11:07

Uitbreiding parkeerplaatsen centrum Reuver

 

Eindelijk is na 6 jaar lobbyen en diverse onderzoeken groen licht gegeven voor de uitbreiding van een 40 tal parkeerplaatsen op het terrein van voormalig Rustoord in het centrum van Reuver.

 

Alle raadsfracties met uitzondering van de VLP fractie waren in eerste instantie tegen de uitbreiding, omdat na wederom een onderzoek in de maand januari jl. bleek, dat het aantal piekmomenten waarbij een tekort werd aangetoond minimaal was.

 

Uiteraard heeft het SZO direct aangegeven dat deze maand, na de drukke decembermaand, geen steekhoudende maand in het jaar is om een dergelijk onderzoek uit te voeren.

 

Na overleg met het CDA en de Beeselse Lijst hebben wij deze fracties toch gedeeltelijk kunnen overtuigen dat deze lang gekoesterde wens zou moeten worden uitgevoerd. In een amendement door deze twee raadsfracties werd de wens uitgesproken deze parkeerplaatsen als proef voor 1 jaar in de light variant ( goedkoper )  aan te leggen.  Uiteindelijk kon zowel het College als de VLP fractie zich achter dit besluit scharen, waarbij de VLP fractie duidelijk te kennen gaf de voorkeur te blijven houden voor een normale aanleg zoals in eerste instantie was gepland.

 

Het SZO roept de leden dan ook op hun medewerkers te wijzen op deze toekomstige parkeervoorziening, en hun af te raden de auto’s in de blauwe zone te parkeren. Deze zone moet beschikbaar blijven voor onze klanten en relaties die onze winkels/kantoren bezoeken.

 

Contact

  Molenweg 2

 5953 JR Reuver

 info@szoreuver.nl

 www.szoreuver.nl

Wie zijn wij?

SZO Reuver

OVER ONS