Wij zijn SZO Reuver

Begin 2008 werd op een informatie avond van de Gemeente Beesel gevraagd, of er een orgaan binnen de gemeente bestond, waarmee de Gemeente van gedachte kon wisselen over ondernemerszaken en die een meerderheid van de ondernemers vertegenwoordigd. Deze vraag heeft uiteindelijk geresulteerd in het oprichten van de Stichting Zelfstandige Ondernemers Reuver en Offenbeek,  afgekort ( S.Z.O.)

In de beginfase bestond het S.Z.O uit Horeca en Retail ondernemers. Sinds 2010 zijn hier de ondernemers uit de Handel, Industrie en Dienstverlening aan toegevoegd.( H.I.D.) Op dit moment heeft de vereniging ca. 90 leden, die zijn ondergebracht in 3 verschillende commissies. Het doel van de stichting SZO, is het behartigen van alle ondernemers belangen binnen de Gemeente Beesel, waardoor er een eenheid bestaat in de uitvoering van ideeën en aanpak van o.a. evenementen, koopzondagen en andere ondernemers gerelateerde zaken. Vanuit het hoofd bestuur wordt periodiek overleg gepleegd met de wethouder economisch zaken van de Gemeente Beesel. Vanaf 2012 behartigen wij de belangen voor MKB-Limburg afdeling Beesel. Verder wordt er samengewerkt IPBR ( LWV ). SZO is iniatiefnemer geweest bij het oprichten van een eigen bedrijven investering zone ( BIZ ) per 1-1-2012.

Wij hopen samen met de beleidsmakers van de gemeente, Beesel op de kaart te kunnen zetten als een zelfstandige Gemeente, gelegen tussen de steden Venlo en Roermond waar het goed wonen en werken is. Waar alle basisvoorzieningen aanwezig zijn en waar ondernemers graag investeren om deze voorzieningen op peil te houden.

 

Het bestuur

Dennis Peeters

Dennis Peeters

Penningmeester

Tanja Steeghs-Verstappen

Tanja Steeghs-Verstappen

Secretaris

Theo Onckels

Voorzitter

Contact

  Molenweg 2

 5953 JR Reuver

 info@szoreuver.nl

 www.szoreuver.nl

Wie zijn wij?

SZO Reuver

OVER ONS